17 lutego 2018 Brak komentarzy admin Mama Fit , , , ,

Wskaźnik BMI pozwala na obliczenie, czy nasze proporcje masy ciała względem wzrostu są właściwe. W jaki sposób obliczyć BMI? Obliczenie tego wskaźnika jest bardzo proste, trzeba tylko zastosować się do ogólnego wzoru BMI. Należy jednak mieć na uwadze, iż obliczenie BMI nie wiąże się z pomiarem zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie! Pozwala jedynie na określenie, czy nie zagraża nam niedowaga, otyłość albo też nadwaga. Wskaźnik BMI oblicza się tak samo zarówno jeśli chodzi o kobiety, jak i mężczyzn. W celu określenia własnego BMI trzeba swoją wagę w kilogramach podzielić przez wzrost liczony w metrach, podniesiony do kwadratu. Dzięki temu obliczeniu uzyska się wartość wskaźnika BMI.
Jeśli natomiast interesuje nas o wskaźnik BMI u dzieci, to w tym przypadku dokonujemy obliczeń identycznych jak u dorosłych. Z tą różnicą, że po obliczeniu uzyskany wynik porównywany jest z wynikami dzieci w podobnej grupie wiekowej. Najważniejszą zaletą wskaźnika BMI jest fakt, iż liczy się go w sposób bardzo prosty. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że uzyskanego wyniku nie należy w żaden sposób lekceważyć. Jeśli jest za mały lub za wysoki i wskazuje niedowagę lub otyłość konieczna będzie wizyta u odpowiedniego lekarza, który powie co mamy dalej robić i być może zaproponuje odpowiednie leczenie. W sieci internetowej znaleźć można sporo kalkulatorów BMI, które znacznie ułatwią obliczanie wyniku, dzięki czemu natychmiast będziemy wiedzieć w jakiej sytuacji się znajdujemy.